Na spotřebiče

Slevy

Nejnovější

Prohlédnuté produkty

Informace

Recenze

12.10.2020

nákup z domu

10.10.2020

Rychlost dodání zboží Dobrá komunikace Cena

08.10.2020

Jsem spokojená

04.10.2020

Výborné prostředky, hlavně cenově dostupné a včas dodané.

Spray na trouby 400ml REINEX Premium Zobrazit větší

Sprej na trouby a grily 400ml REINEX

5890

Nový produkt

Čistič na zapečené mastnoty, trouby, krbová skla, grily. Pečlivě a rychle odstraňuje spáleniny, mastnotu a saze. Vhodné na pečící trouby, grilovací zařízení, rošty, na smaltované povrchy, žáruvzdornou keramiku, nerez.

Sprej, 400ml REINEX Premium

 

Více informací

89,00 Kč s DPH

Více informací

Obecné pokyny: Před použitím nádobku dobře protřepejte. Na čištěné plochy nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti cca 15cm. Zbylé nečistoty setřete vlhkým hadrem. Je-li to nutné, postup čištění opakujte.

Čistění za studena: Přípravek nastříkáme rovnoměrně na povrch trouby a necháme působit cca 60 min. U pečící trouby a krbového skla nechte působit po dobu asi 30min. Následně vytřete vlhkou utěrkou. Čištění krbového skla: Před použitím zakryjte podlahy a okolních plochy. Ohniště musí být zcela vyhaslé.Čistění grilů: pouze za studena. Čistěte též za pomoci houbičky nebo kartáče, následně pečlivě spláchněte vodou. Citlivé podklady, jako jsou trávníky nebo kamenné povrchy před použitím výrobku chraňte nebo zakryjte, např. fólií nebo kartonem.

Upozornění: U plynové trouby nejprve zhasněte plamen. U horkovzdušné trouby nestříkejte na ventilátor. Při postupu dodržujte případná doporučení výrobce. Nepoužívejte na horké nebo lakované povrchy, na otvory ventilátoru a elektrické kontakty.

 

Směs obsahuje: 5% nebo více, avšak méně než 15% alifatických uhlovodíků, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, Fosfáty, ethanolaminy, 2-aminoethanol.

NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí.Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal bezpečně v souladu s místními předpisy.